Kê huyết đằng

110.000

Địa chỉ phân phối sỉ và lẻ cây huyết đằng giá rẻ, được thu hái tự nhiên từ rừng núi Tam Đảo.

Tên khác của cây huyết đằng: huyết rồng, kê huyết đằng, đại hoàng đằng, đại huyết đằng, cây dây máu, cây bổ máu, cây máu người.

 

.
.
.
.